Jack

mai 162018
 

Sakslisten på medlemsmøtet

  • Finne en person til valgkomiteen
  • Hjelpefonds retningslinjer
  • Sommerjobb

I forbindelse med årsmøtet 15.mars ble vi ikke ferdig med å fylle opp valgkomiteen og mangler en person.
Hjelpefondet legges ned med virkning fra 01.01.2019, og restbeløpet overføres til NDF Stavanger. Styret får i oppgave å valgte midlene til et bestemt formål. Herunder kunne nevnes sosiale aktiviteter for eldre døve og andre som bor på institusjon, og tilretteleggingstiltak for døve med tillleggs-handikap. Og vi skal informere mer om retningslinjene som medlemmene våre ønsker å få mer detaljert info om.

Medlemsmøtet er i Storsalen kl 19:00, og matsalg ved disken fra kl 18:30

Velkommen!

 Posted by at 15:11
mar 212018
 

Nød-SMS

21. mars lanseres Nød-SMS, tjenesten som gir døve, hørselshemmede og talehemmede mulighet til å sende SMS direkte til 110, 112 og 113 i nødsituasjoner. Nød-SMS er en ny og trygg tjeneste for tekstbasert kommunikasjon mellom personer i en nødsituasjon og nødmeldesentralene. Tjenesten er utviklet for døve, hørselshemmede og talehemmede.

Slik fungerer Nød-SMS

I en nødsituasjon kan de som er registrert sende en SMS direkte til 110, 112 og 113. På nødmeldesentralen vil operatøren som mottar meldingen sende en bekreftelse på at den er mottatt. Deretter sendes oppfølgingsspørsmål via SMS slik at operatøren får nok informasjon til å vurdere situasjonen, og sende riktig hjelp til rett plass.

For å ta i bruk tjenesten må mobilnummeret ditt være forhåndsregistrert. Dette gjøres på www.nodsms.no.

Du kan lese mer om tjenesten på: http://deafnet.no/nyheter/2018/03/21/nod-sms 

 Posted by at 19:20