Jack

okt 202019
 

Tolkeforbundet v/ Sørvestlandet Regionlag | TiA inviterer til åpen fagkveld med Hilde Haualand og Stein Erik Solbø Ohna onsdag 30.oktober kl 18:00 – 21:30 på Hjelpemiddelsentralen på Forus. Temaet vil være «Tegnspråktolking – til hjelp eller hinder for døves integering?».

Haualand vil snakke om hvorvidt tolketjenester på tegnspråk faktisk fremmer inkluderingen av døve i samfunnet, og spør om tolketjenester kan hemme døves tilgang til likeverdige tjenester. Innlegget tar utgangspunkt i Haualand og Maartje de Meulders artikkel ”Sign language interpreting services. A quick fix for inclusion?”. https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/tis.18008.dem#abstract_content

Etter innlegget blir det videre diskusjon mellom Haualand og Stein Erik Solbø Ohna, og det åpnes for innspill og spørsmål.

Før innlegg og diskusjon vil det bli informert om Tolkeforbundets overgang til å bli fagfellesskapet TiA – Tolkene i Akademikerforbundet.

Gratis adgang. Enkel servering.

Påmelding: Send e-post med emne ”TiA fagkveld” til helge.edland@akademikerforbundet.no innen tirsdag 29. oktober.

Om deltakerne:

Hilde Haualand er førsteamanuensis og leder for seksjon for tegnspråk og tolking ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet. Hun er utdannet sosialantropolog, var den første døve til å ta doktorgraden i Norge, og var medredaktør for boken Tolking – språkarbeid og profesjonsutøvelse (Gyldendal Akademisk 2018).

Stein Erik Solbø Ohna er professor ved Universitetet i Stavanger, fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Ohna gav i 2001 ut boken Å skape et selv: Om døves identitetsutvikling.

 Posted by at 19:12
jul 162019
 

Det arrangeres Gladmatfestival i Stavanger fra 24 til 27.juli.

Det vil bli tolket, både tegnspråktolker og skrivetolker (med skjerm) på hovedscenen på åpningsdagen onsdag den 24.juli fra kl 12:00 til 18:00.

OPPDATERT 24.juli – Det blir ingen tolker til avslutningen på lørdag kl 12-18 da det ikke har vært mulig å skaffe tolker.

Ha en fortsatt god sommer! 🙂

 Posted by at 16:35
jun 252019
 

I sommer er Døvesenteret / tegnspråkkafeen stengt fra 21.juni til 15.august.
Den første tegnspråkkafeen etter sommer er 15.august.

Mens tegnspråkkafeen er stengt, så har vi sommertreff i sentrum hver torsdag.
Vi bytter på å ha sommertreff i Stavanger og i Sandnes hver andre torsdag fra kl 19:00 og utover kvelden

27.juni – Sandnes – Melkebaren
4.juli – Stavanger – Pubn (tidligere Dickens)
11.juli – Sandnes – Melkebaren
18.juli – Stavanger – Pubn (tidligere Dickens)
25.juli – Stavanger pga Gladmatfestivalen – Pubn (tidligere Dickens)
1.august – Sandnes – Melkebaren
8.august – Stavanger – Pubn (tidligere Dickens)

Alle er hjertelig velkommen til sommertreff både i Sandnes og Stavanger

 Posted by at 20:17
jun 112019
 

Seniortreff hadde en dags tur til Kvitsøy fredag 7. juni. De var heldig med vær, nydelig sol værdag.

De ble guidet på Kvitsøy Hummermuseum og Fyr hvor fleste har gått 100 trapptrinn opp mot fyr toppen – der Ketil tolket, pga tolkemangel den dagen.

Etter museum og fyr tur fikk alle grillet pølse og karbonader med tilbehør.

De koste seg hele dagen.  Kåre Egeland, leder i seniortreffet hadde tilhenger med seg der han tok med hagemøbler, bord og grill med tilbehør.

 Posted by at 22:05