mar 232017
 

ÅRET 2016

I 2016 brukte NDF mye ressurser på tolkesaken, og i 2017 håper de å få politikerne til å gå med på å følge opp den nye tolkerapporten som har mange gode forslag til bedre tolketjeneste. NDF jobber jevnt med å få stortinget til å vedta ny språklov, de arbeider for å gjøre norsk tegnspråk kjent og akseptert som et fullverdig språk og som en del av den norske kulturarven. Av andre viktige oppgaver nevnes nødmelding, barnehage-, og grunnskoletilbud til døve- og hørselshemmede, teksting i TV og andre medier, arbeidsliv og at tegnspråklige døve skal få rett til å velge tegnspråklige sykehjem.

Jo flere medlemmer, jo sterkere står Norges Døveforbund. Du behøver ikke selv å være døv eller hørselshemmet for å bli medlem hos NDF, mange av deres medlemmer ønsker kun å vise sitt engasjement og støtte.

NDF har derfor gleden av å lansere familiemedlemskap i 2017.

Du kan lese mer om den på denne linken 

 

 Posted by at 13:11
feb 212016
 

Teater Manu kommer til Stavanger med famileforestillingen «Jeg».
De spiller på Rogaland Teater, Teaterhallen tirsdag 26. april kl. 18.00.
Det er begrenset med plasser, så det blir nok første mann til mølla prinsippet.

Billettpris: Kr. 150,- for både voksne/barn/hønnør/medlemmer.

Les mer på oppslaget her: JEG! Teater Manu

 

 Posted by at 19:31
jan 062016
 

Mail fra Norges Døveforbund:

Hei!

Vi har siden i høst mottatt flere meldinger om at en eller flere utenlandske grupperinger som ringer på hjemme hos folk og utgir seg for å være døve og eller stumme og skal selge noe eller be om penger.

Dette er noe NDF tar sterkt avstand fra, men det er lite forbundet kan gjøre for å stoppe den slags virksomhet. Vi har tidligere politianmeldt slike forhold men slike anmeldelser blir henlagt.

Vi har i dag gått ut på Deafnet og facebook for å gjøre alle oppmerksom på dette og oppfordrer alle til å ringe til tlf 02800 eller sende en melding til https://www.politi.no/tjenester/tips_politiet/Tips_1.xhtml

 

Med ønske om et Godt Nytt År.

Med vennlig hilsen
Norges Døveforbund

Bjørn A. Kristiansen
Generalsekretær

 Posted by at 22:36
nov 262015
 

For et par uker siden fikk vi en gledelig nyhet om at vi får tilskudd på 15 000 kr fra Extrastiftelsen som skal brukes på prosjektet «IT-støtte for eldre/hørselshemmede». Prosjektet starter i begynnelsen av neste år. Nå får eldre & senior muligheter til å lære mer innen teknologi som f.eks ipad. Mer info kommer senere.

 

 Posted by at 08:49