mar 232017
 

ÅRET 2016

I 2016 brukte NDF mye ressurser på tolkesaken, og i 2017 håper de å få politikerne til å gå med på å følge opp den nye tolkerapporten som har mange gode forslag til bedre tolketjeneste. NDF jobber jevnt med å få stortinget til å vedta ny språklov, de arbeider for å gjøre norsk tegnspråk kjent og akseptert som et fullverdig språk og som en del av den norske kulturarven. Av andre viktige oppgaver nevnes nødmelding, barnehage-, og grunnskoletilbud til døve- og hørselshemmede, teksting i TV og andre medier, arbeidsliv og at tegnspråklige døve skal få rett til å velge tegnspråklige sykehjem.

Jo flere medlemmer, jo sterkere står Norges Døveforbund. Du behøver ikke selv å være døv eller hørselshemmet for å bli medlem hos NDF, mange av deres medlemmer ønsker kun å vise sitt engasjement og støtte.

NDF har derfor gleden av å lansere familiemedlemskap i 2017.

Du kan lese mer om den på denne linken 

 

 Posted by at 13:11
feb 212016
 

Teater Manu kommer til Stavanger med famileforestillingen «Jeg».
De spiller på Rogaland Teater, Teaterhallen tirsdag 26. april kl. 18.00.
Det er begrenset med plasser, så det blir nok første mann til mølla prinsippet.

Billettpris: Kr. 150,- for både voksne/barn/hønnør/medlemmer.

Les mer på oppslaget her: JEG! Teater Manu

 

 Posted by at 19:31