okt 202019
 

Tolkeforbundet v/ Sørvestlandet Regionlag | TiA inviterer til åpen fagkveld med Hilde Haualand og Stein Erik Solbø Ohna onsdag 30.oktober kl 18:00 – 21:30 på Hjelpemiddelsentralen på Forus. Temaet vil være «Tegnspråktolking – til hjelp eller hinder for døves integering?».

Haualand vil snakke om hvorvidt tolketjenester på tegnspråk faktisk fremmer inkluderingen av døve i samfunnet, og spør om tolketjenester kan hemme døves tilgang til likeverdige tjenester. Innlegget tar utgangspunkt i Haualand og Maartje de Meulders artikkel ”Sign language interpreting services. A quick fix for inclusion?”. https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/tis.18008.dem#abstract_content

Etter innlegget blir det videre diskusjon mellom Haualand og Stein Erik Solbø Ohna, og det åpnes for innspill og spørsmål.

Før innlegg og diskusjon vil det bli informert om Tolkeforbundets overgang til å bli fagfellesskapet TiA – Tolkene i Akademikerforbundet.

Gratis adgang. Enkel servering.

Påmelding: Send e-post med emne ”TiA fagkveld” til helge.edland@akademikerforbundet.no innen tirsdag 29. oktober.

Om deltakerne:

Hilde Haualand er førsteamanuensis og leder for seksjon for tegnspråk og tolking ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet. Hun er utdannet sosialantropolog, var den første døve til å ta doktorgraden i Norge, og var medredaktør for boken Tolking – språkarbeid og profesjonsutøvelse (Gyldendal Akademisk 2018).

Stein Erik Solbø Ohna er professor ved Universitetet i Stavanger, fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Ohna gav i 2001 ut boken Å skape et selv: Om døves identitetsutvikling.

 Posted by at 19:12
nov 262018
 

Vi planlegger å arrangere kurs i 2019, både våren og høsten. Vi trenger å vite hvilke kurs dere har lyst til å delta på. Vi har 3 kursforslag.

  • Fotokurs med Belinda Stoe
  • Malerkurs med Viljalmur G. Valhjalmsson
  • Slektgranskningskurs med Beryl Ramsvik

Send mail til kurs@ndfstavanger.no hvis du kunne tenke deg å delta på kurs slik at vi vet hvor mange som er interessant å være med.
Fint hvis vi kan få tilbakemelding innen 16.desember.

 Posted by at 19:19
okt 022014
 

Hei. Tiden nærmer seg til det store arrangementet som skal skje her i helgen. Torsdag kveld kl 19:00 skal det være tegnspråkkafe, og det kommer flere gjester som vil hilse på medlemmene våre.

Fredag kveld skal det være åpent kveld i Storsalen fra kl 20:00. Sosialkveld med mange representanter fra forskjellige steder. Dr. Liisa Kauppinen vil være her og fortelle oss litt om hennes tidligere arbeid som en aktiv organisasjonsperson i Finland. Det blir servert pizza, salg av mineralvann osv. Det skal også være utlodning der overskuddet går rett til WFD.

De som ikke har meldt seg på til fagdagen, betaler 100 kr på fredagskveld kl 20. HJERTELIG VELKOMMEN!

 Posted by at 09:15