jan 172018
 

Norges Døveforbund  feirer 100 års jubileum i 2018. Vær med på en fantastisk Jubileumstur med Hurtigruten fra Amsterdam til Bergen!  Vi har med egen reiseleder og tegnspråktolk  på turen.

Nå får du sjansen til å bli med MS Midnatsol på en annerledes tur! Opplev vakre fjorder og byer som Hurtigruten vanligvis ikke besøker. I blomsterparken Keukenhof står tulipanene i full blomst, og Amsterdam sjarmere med sine kanaler. Besøk øya Helgoland i Nordsjøen, og seil inn Lysefjorden med utsikt til Prekestolen. I Norge legger vi også til i Kragerø, Farsund og Rosendal i Hardanger før ankomst Bergen.

Les mer på vedlegget om turen fra Amsterdam til Bergen / påmeldingsinfo står der

NB! Påmeldingsfristen er 31.januar

 Posted by at 16:06
mar 072017
 

Torsdag den 9.mars kl. 19:00 kommer Hedvig Sinnes til oss og skal fortelle om Norges Døveforbunds handlingsplan 2017-2019.

Litt om handlingsplanen:

Det foreslås at vi bruker «Tegnspråk for alle» som vårt slagord.
Verdigrunnlagene til forbundet er SPRÅK, TILGJENGELIGHET, HELHETLIG.  Disse tre ordene er en oppsummering av hva forbundet representerer og arbeider med.

Handlingsplanen er delt i tre hovedområder; 1 organisasjon, 2 språk, 3 tilgjengelighet.
Organisasjon:    Vi trenger en sterk organisasjon (verktøy) for å kunne gjennomføre punktene 2 og 3.
Språk:                   Landsmøtet i Stavanger 2013 vedtok at NDF også er en språkorganisasjon (vi har tidligere brukt betegnelsen språkpolitisk organisasjon, men kulturdepartementet omtaler konsekvent slike organisasjoner som språkorganisasjoner og vi har valgt å følge samme term)
Tilgjengelighet: NDF er også en organisasjon av- og for funksjonshemmede som skal bygge ned samfunnsskapte barrierer der målet vårt er full deltakelse og likestilling i samfunnet.

Overordnede mål er uttrykk for oppgaver som går utover handlingsplanperioden.
Målsettinger i perioden 2017-2019 er konkrete mål som skal gjennomføres i løpet av handlingsperioden.

 Posted by at 16:05
feb 142017
 

Sitert fra Norges Døveforbunds sin hjemmeside | http://deafnet.no/nyheter/2017/02/10/underskriftkampanje-tegnsprakopplaering-i-skolen

Språk er en viktig kulturbærer og identitetsmarkør. Det er en grunnleggende menneskerettighet å ha mulighet til å bruke sitt eget språk. NDF er også en språkpolitisk organisasjon som arbeider for å: 1 hevde norsk tegnspråks posisjon i samfunnet; som offisielt språk og som kulturarv. Omtrent 16 500 personer snakker tegnspråk idag, og tegnspråk er et av de største minoritetsspråkene i landet. Tegnspråk er for alle og tegnspråkets framtid er vårt felles ansvar.

I det siste er det arrangert flere underskriftkampanjer om tegnspråk i skolen og jo flere saker vi får frem om tegnspråkopplæring i skolen for ulike grupper jo sterkere står vi.

Vi vil derfor oppfordre alle til å skrive under;

 Posted by at 22:25
jun 212016
 

 

Norges Døveforbund er glade for å ha fått nye medlemskort med håndalfabetet på baksiden. I 2017 og årene fremover vil du vil få et oblat som du kan klistre på medlemskortet.

Medlemskort har blitt sendt ut til alle medlemmer som har betalt medlemskontingent innen 10. mai, medlemmer som har betalt etter det vil få tilsendt medlemskortet fortløpende. Har du ikke mottatt kontingent? Gi beskjed til medlem@doveforbundet.no.

Bilde av medlemskort er vedlagt og oppdatert liste over medlemsfordeler finner du her; http://www.deafnet.no/no/medlem/medlemsfordeler

medlemskort-ndf

Praktisk informasjon om medlemskap i Norges Døveforbund; http://www.deafnet.no/no/nyheter/artikler/medlemskontingent-2016 (fint om dere sprer dette til deres medlemmer).
Prioriterte saker i 2016 er å få språkloven på plass, akutt tolketjeneste og nødmelding. Vi jobber også for å få bedre barnehage-, og skoletilbud til døve og hørselshemmede, teksting i TV og andre medier, seniorarbeid og arbeidsliv. Takk for at du er medlem av Norges Døveforbund og hjelper oss med å fremme tegnspråket og tilgjengelighet.

 

Vennlig hilsen

 

Norges Døveforbund

Medlemservice

 

medlem@doveforbundet.no

www.deafnet.no

 

 Posted by at 22:38
jul 172015
 

 

jannicke-kvitvaerNorges Døveforbund har engasjert nye folk.

Vårt medlem Jannicke B. Kvitvær (bildet) tar nå over som ny redaktør for Døves Tidsskrift etter Helge Herland. Petter Noddeland fra Oslo er engasjert i vikariat som saksbehandler i interessepolitiske spørsmål.

Kilde: NRK tekst-tv side 771

 Posted by at 09:05
jan 202014
 

Høyre/FrP regjeringen bryter Sundvollen erklæringen

 

Den politiske ledelsen i Kunnskapsdepartementet erkjenner at dagens grunnskoletilbud til døve og hørselshemmede barn ikke er bra nok. Deres løsning er å videreføre den rød/grønne regjeringens feilslåtte politikk og ha en vente-og-se-holdning. Det er i strid med Høyres slagord: «Nye ideer, bedre løsninger»

Norges Døveforbund (NDF) ble på møtet med statsråd Torbjørn Røe Isaksen den 17. januar orientert om at regjeringen nå går fra sitt løfte om gjeninnføring av statlige grunnskoler for hørselshemmede. Det er sjokkerende at regjeringen etter så kort tid i regjeringsposisjon, og uten å sette seg godt nok inn i problemsstillingen, bryter løftet sitt.

Continue reading »

 Posted by at 23:16