okt 052017
 

Dette året holder NDF tradisjonen med arbeidslivsseminar. Det skjer 17-19 november på Ål folkehøyskole og kurssenter. Temaet blir «Hvordan skal jeg velge rette yrke?» og skal også omhandle omskolering.

Påmelding skjer via petter@doveforbundet.no. Påmeldingsfrist er 9.november. Koster 500 kr for hele helgen (inkludert reiseutgifter).

Se her for mer informasjon http://www.deafnet.no/nyheter/2017/10/04/arbeidslivsseminar

 Posted by at 08:54
aug 162017
 

Det kan være aktuelt for døve som er pårørende til familiemedlemmer som er kronisk syke eller har flere handikap i tillegg til døvheten.
Hvis det høres interessant ut, meld fra til dagligleder@ndfstavanger.no slik at hun bestiller tegnspråktolker (du må selv melde deg på via mailadressen på oppslaget, men hun bestiller tolker)

 Posted by at 09:27
jun 262017
 

Årets blåtur startet med en tur til Arboret, og der fikk vi kaffe og småkaker. Det var dessverre voldsomt regn når vi var der, men heldigvis kunne vi oppholde oss under tak.  Det regnet voldsomt der men vi var heldig vi fikk oppholde under taket der også. Så gikk turen videre til Paradisbakeren der vi fikk meget god mat (fiskesuppe og dessert med kaffe), og etter middagen fikk vi omvisning rundt på stedet pluss nede ved sjøen hvor vi hadde noen små konkurranser. Til slutt dro vi videre til et sted og fikk gode drikker pluss at vi hadde også en liten konkurranse (bøtteholding) før dagen var over. Det var i alt 28 personer som deltok på turen som ble meget vellykket.

 

 Posted by at 15:10
jun 052016
 

 

På Facebooksiden til Norges Døveforbund finner du denne videoen
https://www.facebook.com/144226944938/videos/10154268305279939/

Teksten fra Norges Døveforbund leser du nedenfor her:

Dokument 8 og oppfølgning

I mars la de to stortingsrepresentantene fra Venstre, Iselin Nybø og Trine Skei Grande, frem et forslagsdokument som heter Dokument 8.

Dokument 8 inneholder 6 tiltak for å styrke norsk tegnspråk og tegnspråk i skolen:
1. Undersøke tegnspråkets stilling i samfunnet i dag. Dette er noe vi pr i dag vet for lite om.
2. 2008 kom stortingsmelding 35, som anerkjenner tegnspråket som språk. Men hvordan er statusen i dag?
3. Man ønsker at det legges frem en plan for det statlige tegnspråklige skoletilbudet i Norge.
4. Tegnspråk som valgfag på ungdomsskole og videregående.
5. Gjøre det mulig å ha tegnspråk som andrespråk på skolen for de som har behov for det. Feks koda-barn eller de som har døve søsken. At dette blir en mulighet i norsk skole, på lik linje med samisk og finsk språk.
6. Gjøre rede for statusen til paragraf 2-6, om tegnspråkopplæring – hvordan statusen er i de ulike kommunene.

Dette ble lagt frem til behandling, og etter at kunnskapsministeren, NDF og andre fikk sagt sitt, ble det lagt frem for stortinget. Dette ble lagt frem for stortinget i går. Der ble det diskutert, og blant annet Iselin Nybø og gruppen som behandlet punktene fikk sagt sitt.
Continue reading »

 Posted by at 20:54