mai 122014
 

NDF Stavanger har ansatt Tore Djuvik som regnskapsfører. Han skal ta seg av vår økonomi mens styret kan fokusere på andre oppgaver. Vi er glade for å ha ham på laget og ser fram til et godt samarbeid med ham.

Fra venstre: Daglig leder Hanne B. Kvitvær, regnskapsfører Tore Djuvik og leder Britt Jøsang

regnskapsforer

 Posted by at 16:40
mar 222014
 

Etter årsmøtet ble det valgt et nytt styre for 2014 / 2015.

Leder: Britt Jøsang (gjenvalgt)
Styremedlem: Henning Strand (et år til)
Styremedlem: Anita H. Hetland (et år til)
Styremedlem: Kirsti Vuorimies (valgt som styremedlem for to år)
Styremedlem: Aud Kristin Røstad (valgt som styremedlem for to år)
1.varamedlem: Greta Sele (nyvalgt)
2.varamedlem: Egil Galta (nyvalgt)

Av de sju styremedlemmene er det Egil Galta som er det nye fjeset. Sammensettingen av styret med ansvarsområder osv vil komme snart.

Fra venstre: Aud Kristin, Kirsti, Egil, Britt, Greta, Anita og Henning

styret2014-2015-selfie

 

 Posted by at 23:49