mai 162018
 

Sakslisten på medlemsmøtet

  • Finne en person til valgkomiteen
  • Hjelpefonds retningslinjer
  • Sommerjobb

I forbindelse med årsmøtet 15.mars ble vi ikke ferdig med å fylle opp valgkomiteen og mangler en person.
Hjelpefondet legges ned med virkning fra 01.01.2019, og restbeløpet overføres til NDF Stavanger. Styret får i oppgave å valgte midlene til et bestemt formål. Herunder kunne nevnes sosiale aktiviteter for eldre døve og andre som bor på institusjon, og tilretteleggingstiltak for døve med tillleggs-handikap. Og vi skal informere mer om retningslinjene som medlemmene våre ønsker å få mer detaljert info om.

Medlemsmøtet er i Storsalen kl 19:00, og matsalg ved disken fra kl 18:30

Velkommen!

 Posted by at 15:11

Sorry, the comment form is closed at this time.