Torsdagsprogram

 

Torsdagsprogram fra august 2017 til januar 2018

17.aug TSK Åpen første tegnspråk cafe fra kl 19.00 etter sommer – info fra alle ulike org/utvalget , lille salen.  SDIF skal ha 30 minutter s extra årsmøte i forbindelse med valg av leder
24.aug TSK Tegnspråk cafe fra kl 19.00 , lille salen
31.aug TSK Tegnspråk cafe fra kl 19.00 , lille salen – panell debatt – politikerne kommer
07.sep TSK Tegnspråk cafe fra kl 19.00 , storsalen. Panelldebatt – stortingsvalg kl 19.00
14.sep TSK Tegnspråk cafe fra kl 19.00
21.sep TSK Tegnspråk cafe fra kl 17.30 – 21.30 – Temakveld «Bli tolkeformidler for en kveld»  NDF Stvgr i samarbeid med NAV Tolketjenesten
28.sep TSK Tegnspråk cafe fra kl 19.00 , tema kveld: «?????», storsalen ved døvblindhet Statped fra Bergen
05.okt TSK Tegnspråk kafe kl 19.00
12.okt TSK Tegnspråk kafe kl 19.00
19.okt TSK Tegnspråk kafe kl 19.00
26.okt TSK Tegnspråk kafe kl 19.00
02.nov TSK Tegnspråk kafe kl 19.00
09.nov TSK Tegnspråk kafe kl 19.00
16.nov TSK Tegnspråk kafe kl 19.00
23.nov TSK Tegnspråk kafe kl 19.00
30.nov TSK Tegnspråk kafe kl 19.00
07.des TSK Tegnspråk kafe kl 19.00
14.des TSK Tegnspråk kafe kl 19.00, Juleutlodning/bingo ved Aktivitetstreff .
21.des TSK Tegnspråk kafe kl 19.00, Lillesalen – siste før jul
04.jan TSK Tegnspråk cafe, første dag etter jul
 Posted by at 18:20