mar 072017
 

Torsdag den 9.mars kl. 19:00 kommer Hedvig Sinnes til oss og skal fortelle om Norges Døveforbunds handlingsplan 2017-2019.

Litt om handlingsplanen:

Det foreslås at vi bruker «Tegnspråk for alle» som vårt slagord.
Verdigrunnlagene til forbundet er SPRÅK, TILGJENGELIGHET, HELHETLIG.  Disse tre ordene er en oppsummering av hva forbundet representerer og arbeider med.

Handlingsplanen er delt i tre hovedområder; 1 organisasjon, 2 språk, 3 tilgjengelighet.
Organisasjon:    Vi trenger en sterk organisasjon (verktøy) for å kunne gjennomføre punktene 2 og 3.
Språk:                   Landsmøtet i Stavanger 2013 vedtok at NDF også er en språkorganisasjon (vi har tidligere brukt betegnelsen språkpolitisk organisasjon, men kulturdepartementet omtaler konsekvent slike organisasjoner som språkorganisasjoner og vi har valgt å følge samme term)
Tilgjengelighet: NDF er også en organisasjon av- og for funksjonshemmede som skal bygge ned samfunnsskapte barrierer der målet vårt er full deltakelse og likestilling i samfunnet.

Overordnede mål er uttrykk for oppgaver som går utover handlingsplanperioden.
Målsettinger i perioden 2017-2019 er konkrete mål som skal gjennomføres i løpet av handlingsperioden.

 Posted by at 16:05
feb 142017
 

Sitert fra Norges Døveforbunds sin hjemmeside | http://deafnet.no/nyheter/2017/02/10/underskriftkampanje-tegnsprakopplaering-i-skolen

Språk er en viktig kulturbærer og identitetsmarkør. Det er en grunnleggende menneskerettighet å ha mulighet til å bruke sitt eget språk. NDF er også en språkpolitisk organisasjon som arbeider for å: 1 hevde norsk tegnspråks posisjon i samfunnet; som offisielt språk og som kulturarv. Omtrent 16 500 personer snakker tegnspråk idag, og tegnspråk er et av de største minoritetsspråkene i landet. Tegnspråk er for alle og tegnspråkets framtid er vårt felles ansvar.

I det siste er det arrangert flere underskriftkampanjer om tegnspråk i skolen og jo flere saker vi får frem om tegnspråkopplæring i skolen for ulike grupper jo sterkere står vi.

Vi vil derfor oppfordre alle til å skrive under;

 Posted by at 22:25