apr 032020
 

Tolketjenesten Rogaland. Påsken 2020

e-post: tolk.sorvest@nav.no  Mobil: 992 46 670

Åpningstider:

Mandag 6.april 08:00 – 14:30

Tirsdag 7.april 08:00 – 14:30

Onsdag 8.april 08:00 – 12:00

Torsdag 9.april – mandag 13.april Stengt

 

Akuttvakten er åpen når tolketjenesten er stengt. Akuttvakten brukes kun til alvorlige hendelser som ikke kan vente til tolketjenesten åpner.

Mobil akutt 994 81 810

Bildetolktjenesten holder åpent fram til 24:00 mandag 6.april og tirsdag 7.april og til 18:00 onsdag 8. april.

Bildetolktjenesten har stengt 9.-13. april

Informasjon om hvordan du bruker bildetolktjenesten finner du her https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/tjenester-og-produkter/bildetolktjenesten

På grunn av smittefare tilbyr tolketjenesten kun skjermtolking

Oppmøtetolk brukes bare ved alvorlige situasjoner der skjermtolking ikke er mulig

Mer informasjon om skjermtolking finner du her https://youtu.be/fKHOmWcIzDQ

Tolketjenesten ønsker alle en riktig god påske!

 Posted by at 20:54
mar 302020
 

Vi i NDF Stavanger har skrevet brev til Helse Stavanger HF og NRK Rogaland hvor vi mente at de har brutt et par punkter på FN konvensjonen om våre rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vi har fått mange henvendelser fra døve og hørselshemmede i Stavanger og omegn for de er så frustrerte over at de ikke har fått like mye informasjon som andre. Nå gjelder det informasjon om korona-viruset som vi døve og hørselshemmede ikke har fått fordi vi verken får teksting eller tegnspråktolkning inn på TV.

Døve og Hørselshemmede følger med NRK TV både NRK1 og NRK Tegnspråk kanal – som har gitt oss informasjon med teksting og tegnspråktolking av landsdekkende informasjon. Vi som bor her i Stavanger distriktet/ Rogaland fylke har også rett på informasjon om det som skjer lokalt.

Det er meget alvorlig at vi ikke får informasjon om viruset – vi mener at dere har brutt våre menneskerettigheter – jfr FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne:

Vi siterer fra artikkel 2, 9, 21 og 30:

Artikkel 2: Definisjoner

I denne konvensjon gjelder følgende definisjoner:

” Kommunikasjon” omfatter blant annet språk, teksting, punktskrift, taktil kommunikasjon, storskrift, tilgjengelige multimedia, så vel som skrift, lyd, lettlest språk, opplesning, alternative og supplerende kommunikasjonsformer, -midler og -formater, herunder tilgjengelig informasjons- og kommunikasjonsteknologi,

” Språk” omfatter talespråk og tegnspråk og andre former for ikke-verbal kommunikasjon,

 

Artikkel 9: Tilgjengelighet

 1. Partene skal også treffe alle hensiktsmessige tiltak for
  e) å sørge for ulike former for assistanse fra mennesker eller dyr, og fra formidlere, herunder guider, opplesere og profesjonelle tegnspråktolker, for å lette tilgjengeligheten til bygninger og andre anlegg som er åpne for allmennheten,

 

Artikkel 21: Ytringsfrihet og meningsfrihet, og tilgang til informasjon
       b) å godta og legge til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne i samhandling med det offentlige kan bruke tegnspråk, punktskrift, alternativ ogsupplerende kommunikasjon, og alle andre tilgjengelige kommunikasjonsformer, -midler og -formater etter eget valg,

e) å anerkjenne og fremme bruken av tegnspråk.


Artikkel 30 Deltakelse i kulturliv, fritidsaktiviteter, fornøyelser og idrett

 1. Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal på lik linje med andre ha rett til anerkjennelse av og støtte til sin spesielle kulturelle og språklige identitet, herunder tegnspråk og døvekultur.
 Posted by at 19:00
mar 252020
 

NY viktig melding: I følge en melding fra myndigheter/regjeringen i Norge bestemte seg i går at koronaltiltakene forlenger til over påsken. Ny melding fra regjeringen den 8. april hvordan vi skal forholde oss etter 13. april.

Vi utsetter alle aktiviteter inntil videre:

STAVANGER DØVESENTER – tegnspråk kafe hver torsdag stenges fra og med nå og fram foreløpig til 13.april.

Andre aktiviteter som utføres i den storsalen, møterommet, tillitsrom og lille møterom skal ikke brukes inntil videre.

I følge terminliste for april (fram til 13. april):

Alle tegnspråk kafe – stenges
Foredragskveld ved Sonja H. Myhre utsettes
Seniortreff den 3. april – AVLYST
SDUK: Havrafting den 4. april – AVLYST
SDUK lørdag den 13/4 – AVLYST

Mer info kan ta kontakt med dagligleder@ndfstavanger.no

Ta vare på hverandre – HUSK vask hendene og hygiene.

 Posted by at 21:01
mar 192020
 

Rådgivningskontoret for hørselshemmede i Stavanger kommune er stengt inntil videre. De kan kontaktes på telefon 95922793 (sms eller Facetime) eller mail: brith.svendsen@stavanger.kommune.no hvis du har spørsmål som gjelder viruset eller har behov for annen hjelp.

Viktig informasjon om viruset og hvordan man skal hindre smitte, finnes her:

Viktige telefonnumre

 • Er du frisk, men har spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen på tlf: 51 50 72 20. Åpningstider: Mandag til fredag klokken 09:00 til 18:00, lørdag og søndag kl. 10:00 til 16:00.
 • Treffer du kriteriene for testing! Ring legevaktens koronatelefon på tlf. 51 91 40 30. Det er viktig at du ringer først for å unngå at du møter opp på venterommet og smitter andre. Betjent mellom klokken 09:00 og 22:00.

Du kan også ringe Folkehelseinstituttet for råd og veiledning på tlf. 815 55 015. Telefonen er åpen på hverdager mellom 08:00 og 15:30.

De som har behov for å kontakte Stavanger legevakt om akutt nyoppstått eller forverret sykdom, kan ringe tlf. 116 117. For tiden må folk belage seg på noe ventetid på denne telefonen.

Litt informasjon om Nød SMS:

https://www.nodsms.no/?fbclid=IwAR0cutYbei4y1dnatWWvx9mVEjuj_MODhV4-TD7Qi3ajGS2-dTnufquJDuQ

Registrer deg for å kunne sende SMS til nødnumrene 110, 112 og 113:

 

Trenger du øyeblikkelig hjelp , få hjelp til å ringe 110 (brann), 112 (politi) eller 113 (medisinsk nødnummer), eller benytt 1412 for nødsamtaler via teksttelefon.

Hva er Nød-SMS?

Nød-SMS er en ny og trygg tjeneste som gir deg som er døv, hørselshemmet eller talehemmet mulighet til å kontakte nødmeldesentralene direkte via SMS. For å kunne sende SMS til nødnumrene må mobilnummeret ditt være registrert.

Nød-SMS skal ikke erstatte dagens 1412–tjeneste for nødsamtaler via teksttelefon, men vil fungere parallelt i en pilotperiode.

I en nødsituasjon er den raskeste måten å få hjelp på fortsatt å ringe taleanrop til 110, 112 eller 113. Nød-SMS er en tjeneste for deg som er døv, hørselshemmet eller talehemmet i situasjoner der dette ikke er mulig.

Slik fungerer Nød-SMS

I en nødsituasjon kan du som har registrert mobilnummeret ditt sende SMS til nødnummer 110, 112 eller 113. For å spare tid bør meldingen inneholde informasjon om:

 • HVOR du er.
 • HVA det gjelder.
 • HVEM og hvor mange personer er i nød.

På nødmeldesentralen kommer SMSen din inn i samme system som taleanropene, og operatøren sender deg en bekreftelse på at meldingen er mottatt. Deretter får du oppfølgingsspørsmål via SMS slik at operatøren får nok informasjon til å vurdere situasjonen og sende riktig hjelp til rett plass.

Les mer

Registrering

Registreringen er kun tilgjengelig for deg som er døv, hørselshemmet eller talehemmet.

Ha mobiltelefonen din tilgjengelig når du registrer deg.

 1. Les brukervilkårene og forutsetninger for bruk av Nød-SMS.
 2. Fyll ut og send inn det digitale registreringsskjemaet.
 3. Bekreft registreringen din ved å svare JA på SMSen du får tilsendt innen 30 minutter.

Når du har fullført registreringen vil du motta en ny SMS med bekreftelse på at tjenesten er klar til bruk.

Les mer 

Akutt-tolken for døve, døvblinde og hørselshemmede.

Vakttelefonen er betjent når hjelpemiddelsentralene er stengt, og i helger og helligdager. Ring eller send sms til akuttvakten på 99 48 18 10.

Akuttvakten kan brukes enten du er døv, døvblind eller hørselshemmet, eller du skal samtale med en som er det. Akuttvakten avgjør sammen med deg om situasjonen er akutt og prøver deretter å skaffe tolk.

 Posted by at 09:07
mar 142020
 

Opprinnelig skulle vi ha årsmøte 19.mars, men på grunn av koronaviruset ble den utsatt. Vi har diskutert sammen og kommet til en foreløpig dato som er 23.april kl 18:00. Men det er med forbehold at årsmøtet kan bli utsatt igjen hvis situasjonen ikke blir bedre.

 Posted by at 14:10
mar 122020
 

STAVANGER DØVESENTER – tegnspråk kafe hver torsdag stenges fra og med nå og fram foreløpig til 31. mars.

I tråd med alle tiltak som blant annet kommuner og helseforetak og flere og flere døve organisasjoner gjør rundt om i fylket/landet vårt for å bidra til å forhindre at Korona-viruset sprer seg og øker smitte, har lederne i Samarbeidsforum (består av Stiftelsen Døvesenter, SDIF, SDUK, Seniortreff, LSHDB Rogaland, Aktivitetstreff, Stavanger Døves Menighet, Historieutvalget og NDF Stavanger besluttet å stenge Døvesenter for all møteaktivitet og aktiviteter foreløpig fram til 31. mars.

Vi oppfordrer de som har sitt daglige virke ved Døvesenteret i denne perioden til hjemmekontor.

Begrunnelsen for denne avgjørelsen er at det er mange utsatte grupper som benytter seg av Døvesenteret.

Andre aktiviteter som utføres i den storsalen, møterommet, tillitvalgrommet og lille møterom skal ikke brukes og avlyses.

I følge terminliste for mars:

Alle tegnspråk kafe – stenges

NDF Stavanger (døveforening) har årsmøte torsdag den 19/3 – årsmøtet blir utsatt inntil videre.

SDUK har sosial kveld lørdag den 21/3 – AVLYST

Aktivitets treff skal ha påskebingo den 26. mars – AVLYST

Mer info kan ta kontakt med dagligleder@ndfstavanger.no

 Posted by at 14:12