mar 252020
 

NY viktig melding: I følge en melding fra myndigheter/regjeringen i Norge bestemte seg i går at koronaltiltakene forlenger til over påsken. Ny melding fra regjeringen den 8. april hvordan vi skal forholde oss etter 13. april.

Vi utsetter alle aktiviteter inntil videre:

STAVANGER DØVESENTER – tegnspråk kafe hver torsdag stenges fra og med nå og fram foreløpig til 13.april.

Andre aktiviteter som utføres i den storsalen, møterommet, tillitsrom og lille møterom skal ikke brukes inntil videre.

I følge terminliste for april (fram til 13. april):

Alle tegnspråk kafe – stenges
Foredragskveld ved Sonja H. Myhre utsettes
Seniortreff den 3. april – AVLYST
SDUK: Havrafting den 4. april – AVLYST
SDUK lørdag den 13/4 – AVLYST

Mer info kan ta kontakt med dagligleder@ndfstavanger.no

Ta vare på hverandre – HUSK vask hendene og hygiene.

 Posted by at 21:01
mar 192020
 

Rådgivningskontoret for hørselshemmede i Stavanger kommune er stengt inntil videre. De kan kontaktes på telefon 95922793 (sms eller Facetime) eller mail: brith.svendsen@stavanger.kommune.no hvis du har spørsmål som gjelder viruset eller har behov for annen hjelp.

Viktig informasjon om viruset og hvordan man skal hindre smitte, finnes her:

Viktige telefonnumre

  • Er du frisk, men har spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen på tlf: 51 50 72 20. Åpningstider: Mandag til fredag klokken 09:00 til 18:00, lørdag og søndag kl. 10:00 til 16:00.
  • Treffer du kriteriene for testing! Ring legevaktens koronatelefon på tlf. 51 91 40 30. Det er viktig at du ringer først for å unngå at du møter opp på venterommet og smitter andre. Betjent mellom klokken 09:00 og 22:00.

Du kan også ringe Folkehelseinstituttet for råd og veiledning på tlf. 815 55 015. Telefonen er åpen på hverdager mellom 08:00 og 15:30.

De som har behov for å kontakte Stavanger legevakt om akutt nyoppstått eller forverret sykdom, kan ringe tlf. 116 117. For tiden må folk belage seg på noe ventetid på denne telefonen.

Litt informasjon om Nød SMS:

https://www.nodsms.no/?fbclid=IwAR0cutYbei4y1dnatWWvx9mVEjuj_MODhV4-TD7Qi3ajGS2-dTnufquJDuQ

Registrer deg for å kunne sende SMS til nødnumrene 110, 112 og 113:

 

Trenger du øyeblikkelig hjelp , få hjelp til å ringe 110 (brann), 112 (politi) eller 113 (medisinsk nødnummer), eller benytt 1412 for nødsamtaler via teksttelefon.

Hva er Nød-SMS?

Nød-SMS er en ny og trygg tjeneste som gir deg som er døv, hørselshemmet eller talehemmet mulighet til å kontakte nødmeldesentralene direkte via SMS. For å kunne sende SMS til nødnumrene må mobilnummeret ditt være registrert.

Nød-SMS skal ikke erstatte dagens 1412–tjeneste for nødsamtaler via teksttelefon, men vil fungere parallelt i en pilotperiode.

I en nødsituasjon er den raskeste måten å få hjelp på fortsatt å ringe taleanrop til 110, 112 eller 113. Nød-SMS er en tjeneste for deg som er døv, hørselshemmet eller talehemmet i situasjoner der dette ikke er mulig.

Slik fungerer Nød-SMS

I en nødsituasjon kan du som har registrert mobilnummeret ditt sende SMS til nødnummer 110, 112 eller 113. For å spare tid bør meldingen inneholde informasjon om:

  • HVOR du er.
  • HVA det gjelder.
  • HVEM og hvor mange personer er i nød.

På nødmeldesentralen kommer SMSen din inn i samme system som taleanropene, og operatøren sender deg en bekreftelse på at meldingen er mottatt. Deretter får du oppfølgingsspørsmål via SMS slik at operatøren får nok informasjon til å vurdere situasjonen og sende riktig hjelp til rett plass.

Les mer

Registrering

Registreringen er kun tilgjengelig for deg som er døv, hørselshemmet eller talehemmet.

Ha mobiltelefonen din tilgjengelig når du registrer deg.

  1. Les brukervilkårene og forutsetninger for bruk av Nød-SMS.
  2. Fyll ut og send inn det digitale registreringsskjemaet.
  3. Bekreft registreringen din ved å svare JA på SMSen du får tilsendt innen 30 minutter.

Når du har fullført registreringen vil du motta en ny SMS med bekreftelse på at tjenesten er klar til bruk.

Les mer 

Akutt-tolken for døve, døvblinde og hørselshemmede.

Vakttelefonen er betjent når hjelpemiddelsentralene er stengt, og i helger og helligdager. Ring eller send sms til akuttvakten på 99 48 18 10.

Akuttvakten kan brukes enten du er døv, døvblind eller hørselshemmet, eller du skal samtale med en som er det. Akuttvakten avgjør sammen med deg om situasjonen er akutt og prøver deretter å skaffe tolk.

 Posted by at 09:07
mar 142020
 

Opprinnelig skulle vi ha årsmøte 19.mars, men på grunn av koronaviruset ble den utsatt. Vi har diskutert sammen og kommet til en foreløpig dato som er 23.april kl 18:00. Men det er med forbehold at årsmøtet kan bli utsatt igjen hvis situasjonen ikke blir bedre.

 Posted by at 14:10
mar 122020
 

STAVANGER DØVESENTER – tegnspråk kafe hver torsdag stenges fra og med nå og fram foreløpig til 31. mars.

I tråd med alle tiltak som blant annet kommuner og helseforetak og flere og flere døve organisasjoner gjør rundt om i fylket/landet vårt for å bidra til å forhindre at Korona-viruset sprer seg og øker smitte, har lederne i Samarbeidsforum (består av Stiftelsen Døvesenter, SDIF, SDUK, Seniortreff, LSHDB Rogaland, Aktivitetstreff, Stavanger Døves Menighet, Historieutvalget og NDF Stavanger besluttet å stenge Døvesenter for all møteaktivitet og aktiviteter foreløpig fram til 31. mars.

Vi oppfordrer de som har sitt daglige virke ved Døvesenteret i denne perioden til hjemmekontor.

Begrunnelsen for denne avgjørelsen er at det er mange utsatte grupper som benytter seg av Døvesenteret.

Andre aktiviteter som utføres i den storsalen, møterommet, tillitvalgrommet og lille møterom skal ikke brukes og avlyses.

I følge terminliste for mars:

Alle tegnspråk kafe – stenges

NDF Stavanger (døveforening) har årsmøte torsdag den 19/3 – årsmøtet blir utsatt inntil videre.

SDUK har sosial kveld lørdag den 21/3 – AVLYST

Aktivitets treff skal ha påskebingo den 26. mars – AVLYST

Mer info kan ta kontakt med dagligleder@ndfstavanger.no

 Posted by at 14:12
jan 272020
 

På fredag den 31.januar vil det bli en kombinert foredragskveld & pubaften i Storsalen kl 19:00 der vi får besøk av Agnes Stueflaten som jobber som lærer på Ål folkehøyskole. Hun tar med seg tre elever fra skolen som skal fortelle om Ål folkehøyskole og hvilke tilbud som finnes på skolen for det neste skoleåret (2020 / 2021). Etterpå er det tenkt at det vil bli vist et par gamle filmer fra gamle dager.

NB! Det blir ikke tegnspråkkafe på torsdag fordi den flyttes til fredag kveld, og det vil bli matsalg ved disken: TACO og drikkevarer.

Alle er hjertelig velkommen!

 Posted by at 17:51