Nå er innleveringsfristen passert for denne gangen, og vi har fått inn 16 bidrag. Det betyr at avstemmingen er nå i gang! Stem på ditt favorittbilde via SMS (971 68 156) – bildene er tilgjengelige både på nett og i Storsalen i Døves Hus.

NB! Fristen for å stemme på favorittbildet ditt er onsdag 4.mai kl 21:00:00 (PRESIS!) – KUN medlemmer kan stemme på bildene, og man kan bare stemme én gang. Lykke til!

Vinneren offentliggjøres torsdag 5.mai

Mandag 14.mars hadde Stavanger kommune et dialogmøte om Ukrainasituasjonen i Folkets Hus i Løkkeveien 22 der frivillige organisasjoner ble invitert til. Fra NDF Stavanger deltok daglig leder Hanne og styremedlemmene Unni og Henning.

Hensikten med dialogmøtet var å informere hverandre om tiltak og planer. Hanne på vegne fra NDF Stavanger orienterte alle, som var tilstede i salen, om at vi i samarbeid med Døves Menighet og Rådgiverkontoret for hørselshemmede vil være klar for å bidra når døve ukrainere kommer til Stavanger siden vi har kompetanse med tegnspråk, tegnspråktolker, mellomtolker og internasjonalt tegnspråk.

Atle fra Stavanger kommune svarte at det var viktig informasjon som vi gav og de vil sørge for at det legges inn i systemet deres slik at alle frivillige organisasjoner får informasjon om at det skal henvises videre til oss når det kommer døve ukrainere.

Vi skal også ha utlodning på torsdag 17.mars der pengene skal gå til innsamlingen til døve ukrainere når de kommer hit. Det er også tenkt å eventuelt opprette en komite som har ansvaret for de døve flyktningene når de kommer til Stavanger.

Temaet er VALGFRITT, og fristen for å levere inn bildet er 6.april.Alle medlemmer kan delta i konkurransen, maks 1 bilde pr personBildet må ikke være minst enn A5 og bør ikke være større enn A4 i format (Anbefalt oppløsning minst 1200 x 900 px)Dere kan levere bildet / eller sende bildet pr mail til daglig leder (Dagligleder@ndstavanger.no)OBS! Bildet skal være tatt i 2022, ikke bruk gamle bilder.Bildene skal henges opp på veggen i Storsalen. VInnerbildet blir publisert i medlemsbladet “Firkløver”, og vinneren vil få en fin premie. Hvis det kommer inn over 20 bilder, så blir det premie til 1. og .2.plass mens det blir 3 premier (1, 2 og 3.plass) hvis det kommer inn over 30 bilder