NDF Stavanger har ansatt Tore Djuvik som regnskapsfører. Han skal ta seg av vår økonomi mens styret kan fokusere på andre oppgaver. Vi er glade for å ha ham på laget og ser fram til et godt samarbeid med ham.

Fra venstre: Daglig leder Hanne B. Kvitvær, regnskapsfører Tore Djuvik og leder Britt Jøsang

regnskapsforer

Nå har ungdomsklubben endelig fått sin egen ungdomssekretær og det er Julie Ane Holst som er den nye ungdomssekretæren. Hun begynner i jobben fra 1.mai 2014. SDUK ser fram til en spennende samarbeid med henne.

Hun vil være på kontoret på Døvesenteret hver torsdag kl 18-21.

Fra venstre: SDUK-leder Thomas Skjelbred, ungdomssekretær Julie Ane Holst og daglig leder Hanne B. Kvitvær

SDUK-org-sekretaer-web

Torsdag den 8.mai kl 19:00 vil det komme tre personer som skal informere mer om bildetolkingstjenesten

De tre personene er:

  • Robert Aas Osdal, region- og fagansvarlig for bildetolktjenesten i Region Vest, tolk og bildetolk
  • Jan Ove Bakke, ekspert på søknader og vedtak
  • Svein Erik Bakke, hørselstekniker med høy kompetanse innen tekniske løsninger knyttet til bildetolk.

Det som vil skje i løpet av kvelden:

  • Informasjon om / fra Bildetolktjenesten: Nye plattformer, nye applikasjoner og nye muligheter.
  • Spørsmål og diskusjoner
  • Uformell prat, og søknadsskriving for medlemmer som ønsker det.

I forbindelse med Arne Olav Løviks foredrag om eventyret på Aconcagua-fjellet i Argentina, så kom det hele 82 personer som fulgte med på foredraget. Det er også ny rekord, det har ikke vært så mange personer tilstede på et foredrag tidligere.

AOL-Aconcagua

På torsdag den 27.mars kl 19:00 skal det være foredrag om «Tasty Europe» ved elevene fra Hetland vgs. De var nylig i Spania i forbindelse med et prosjekt og skal fortelle oss om dette prosjektet. Kom og se! Det blir spennende

Etter årsmøtet ble det valgt et nytt styre for 2014 / 2015.

Leder: Britt Jøsang (gjenvalgt)
Styremedlem: Henning Strand (et år til)
Styremedlem: Anita H. Hetland (et år til)
Styremedlem: Kirsti Vuorimies (valgt som styremedlem for to år)
Styremedlem: Aud Kristin Røstad (valgt som styremedlem for to år)
1.varamedlem: Greta Sele (nyvalgt)
2.varamedlem: Egil Galta (nyvalgt)

Av de sju styremedlemmene er det Egil Galta som er det nye fjeset. Sammensettingen av styret med ansvarsområder osv vil komme snart.

Fra venstre: Aud Kristin, Kirsti, Egil, Britt, Greta, Anita og Henning

styret2014-2015-selfie

 

Vår økonomiansvarlig Tore Djuvik har nå gått av som styremedlem etter 14 år i NDF Stavanger. Det ble annonsert på første styremøte etter årsmøtet i fjor at det skulle bli hans siste år i styret. Vi i styret var forberedt i ett år på at han skulle gå av og takker ham for en meget god innsats som han har gjort for oss i hans tid som økonomiansvarlig.

Gjennom de 14 årene har han fått full kontroll over regnskapet, veldig flink til å holde seg oppdatert og følge reglene osv. Og det setter vi i styret pris på, da det ikke alltid er like lett for oss andre å forstå de begrepene som finnes i regnskapsverdenen. Revisoren har flere ganger gitt ros til ham for arbeidet med regnskapet. Han stilte også opp for oss når vi trengte hjelp med økonomien, matsalg, representant på landsråd, møte osv. Alltid et smil på plass selv om han kunne bli frustert og irritert av og til.

Ved å være styremedlem har han vært med å oppleve alt som har skjedd i dette årtusenet, som da Døveforeningen og Stiftelsen «giftet» seg med hverandre i 2005 og ble et felles styre med navneendring til Stavanger Døvesenter, oppussingen av Døvesenteret i 2010, «skilsmissen» mellom døveforeningen og stiftelsen i 2012, og sammenslåingen mellom døveforeningene i Stavanger og Sandnes i 2013. Samt to Døves Kulturdager-arrangementer (2002 og 2008). Nye og gamle styremedlemmer har kommet inn og gått av, men han har vært på plass i hele 14 år.

Og nå starter en ny periode uten Tore som styremedlem i NDF Stavanger, og det blir litt rart for oss å bare kjøre på videre. Men han kommer helt sikkert til å bidra litt med hans erfaringer og andre råd. Takk for den gode innsatsen som du har gjort for NDF Stavanger i de 14 årene, Tore! (Og vi håper at du kanskje har lyst til å gjøre et comeback en vakker dag)

Her forteller Arne Olav Løvik at han var med i valgkomiteen som spurte Tore denne gangen om han hadde lyst til å bli med i styret for Stavanger Døveforening for 14 år siden.

tore-arneolav

Torsdag den 10.april kl 18:00 får vi besøk av Hanne Enerhaugen som var med i den tredje sesongen av Ingen Grenser som ble vist på TV2 høsten 2013. Hun skal fortelle oss om hvordan hun opplevde deltakelsen og erfaringene som hun har fått.

Hold av datoen + tidspunktet og kom! Det meldes fra Bergen at hennes foredrag der i januar var morsomt, livlig og spennende foredrag!