21-23.november 2014 skal Bergen Døvesenter arrangere seminar ombord i MS Bergensfjord. Døveforeningene i Stavanger og Ålesund samt NDFs forbundsstyre blir også med. Vi åpner også for påmelding fra turister som har lyst til å bli med på juleturen. Pr dato er vi 110 deltakere (både styremedlemmer og turister) og det er plass til flere som har lyst til å bli med.

Alle som melder seg på, vil få tilsendt faktura på 500 kr (depositum) etter påmeldingen.
Du får påmeldingsskjema her [ skjemapaamelding-danmarkbaaten ] – eller ta kontakt med daglig leder Hanne Kvitvær for å få skjema.

Ny påmeldingsfrist for turister: Fredag 26. september 2014

kongeparken-oppslag

Søndag 31 august arrangerer vi tur til Kongeparken for døve, tunghørte og hørende barn og foreldre.

Tolketjenesten stiller med to tolker fra kl.10:00 – 18:00, og tolker noen av showene i parken denne dagen. Kongeparken vil sette opp et program med tidspunkt for tolking. For å reservere plass til disse showene, må dere hente gratis billetter inne i parken.

Vi kjøper gruppebilletter og møtes kl. 10:00 utenfor inngangen til Kongeparken. Barnetreff sponser inngangsbilletten slik at billettprisen blir kr. 200,- pr. barn over 90 cm og kr. 200,- pr. voksen. Det er gratis for barn under 90 cm.

Kongeparken ønsker oversikt over hvor mange som kommer,

vi ber derfor om påmelding innen mandag 25.august til Anlaug: tlf. 99021830

 

Vennlig hilsen

NDF STAVANGER

Barnetreff komitéen (Unni Edland, Mona Terese Johnsen, Hanne Kvitvær og Anlaug Stokka Urstad)

NDF Stavanger har ansatt Tore Djuvik som regnskapsfører. Han skal ta seg av vår økonomi mens styret kan fokusere på andre oppgaver. Vi er glade for å ha ham på laget og ser fram til et godt samarbeid med ham.

Fra venstre: Daglig leder Hanne B. Kvitvær, regnskapsfører Tore Djuvik og leder Britt Jøsang

regnskapsforer

Nå har ungdomsklubben endelig fått sin egen ungdomssekretær og det er Julie Ane Holst som er den nye ungdomssekretæren. Hun begynner i jobben fra 1.mai 2014. SDUK ser fram til en spennende samarbeid med henne.

Hun vil være på kontoret på Døvesenteret hver torsdag kl 18-21.

Fra venstre: SDUK-leder Thomas Skjelbred, ungdomssekretær Julie Ane Holst og daglig leder Hanne B. Kvitvær

SDUK-org-sekretaer-web

Torsdag den 8.mai kl 19:00 vil det komme tre personer som skal informere mer om bildetolkingstjenesten

De tre personene er:

  • Robert Aas Osdal, region- og fagansvarlig for bildetolktjenesten i Region Vest, tolk og bildetolk
  • Jan Ove Bakke, ekspert på søknader og vedtak
  • Svein Erik Bakke, hørselstekniker med høy kompetanse innen tekniske løsninger knyttet til bildetolk.

Det som vil skje i løpet av kvelden:

  • Informasjon om / fra Bildetolktjenesten: Nye plattformer, nye applikasjoner og nye muligheter.
  • Spørsmål og diskusjoner
  • Uformell prat, og søknadsskriving for medlemmer som ønsker det.

I forbindelse med Arne Olav Løviks foredrag om eventyret på Aconcagua-fjellet i Argentina, så kom det hele 82 personer som fulgte med på foredraget. Det er også ny rekord, det har ikke vært så mange personer tilstede på et foredrag tidligere.

AOL-Aconcagua

På torsdag den 27.mars kl 19:00 skal det være foredrag om «Tasty Europe» ved elevene fra Hetland vgs. De var nylig i Spania i forbindelse med et prosjekt og skal fortelle oss om dette prosjektet. Kom og se! Det blir spennende