Vi hadde medlemsmøte 14.juni, og der fikk den tidligere styrelederen Britt Jøsang blomstergave fra styret som takk for hennes gode innsats som styreleder før Jonny Thoresen overtok som leder. Nåværende leder Jonny Thoresen gav henne en fin orkideblomst til henne etter medlemsmøtet da hun ikke hadde muligheten å være tilstede under årsmøtet 15.mars

 

NDF Stavanger har ansatt Tore Djuvik som regnskapsfører. Han skal ta seg av vår økonomi mens styret kan fokusere på andre oppgaver. Vi er glade for å ha ham på laget og ser fram til et godt samarbeid med ham.

Fra venstre: Daglig leder Hanne B. Kvitvær, regnskapsfører Tore Djuvik og leder Britt Jøsang

regnskapsforer

Etter årsmøtet ble det valgt et nytt styre for 2014 / 2015.

Leder: Britt Jøsang (gjenvalgt)
Styremedlem: Henning Strand (et år til)
Styremedlem: Anita H. Hetland (et år til)
Styremedlem: Kirsti Vuorimies (valgt som styremedlem for to år)
Styremedlem: Aud Kristin Røstad (valgt som styremedlem for to år)
1.varamedlem: Greta Sele (nyvalgt)
2.varamedlem: Egil Galta (nyvalgt)

Av de sju styremedlemmene er det Egil Galta som er det nye fjeset. Sammensettingen av styret med ansvarsområder osv vil komme snart.

Fra venstre: Aud Kristin, Kirsti, Egil, Britt, Greta, Anita og Henning

styret2014-2015-selfie