Bli medlem

Bli medlem og støtt Norges Døveforbunds arbeid for rettigheter og aksept for vår situasjon, slik at vi kan oppnå full samfunnsmessig likestilling – og få en enklere hverdag. (kilde: deafnet.no)

NDF er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon, som skal arbeide for å bedre døves og tunghørtes situasjon på alle områder i samfunnet. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå bedring av den enkeltes livsstandard og levekår, og full samfunnsmessig likestilling. NDF er primært tegnspråkbrukernes organisasjon og vi arbeider for å styrke tegnspråkets stilling på alle områder i samfunnet. Ut fra medlemmenes ulike behov har tegnspråk og tegnstøttet kommunikasjon sin naturlige plass innen organisasjonsarbeidet. NDF har ca. 2.300 medlemmer.

Vi ser at det arbeidet vi utfører gir resultater – til beste for landets døve. Ting skjer – men det tar tid. I løpet av 2006 har f. eks. Kultur- og Kirkedepartementet invitert døveforbundet til samtaler om nedsettelse av en arbeidsgruppe, med den hensikt å bedre samfunnets forståelse og aksept for døves situasjon. Dette er en videreføring av utredingen fra ABM-utvikling, hvor departementet ønsket å få utredet spørsmålet om tegnspråk som offisielt språk i Norge.

Mye arbeid gjenstår nok fremdeles før vi har kommet så langt at tegnspråk blir anerkjent som et offisielt, norsk språk. Det er viktig at flest mulig døve står bak oss i dette viktige arbeidet, som vil få en virkelig stor betydning for alle landets døve og deres pårørende-

Det er minst 12 gode grunner til å støtte Norges Døveforbund – se bare her.

Vi arbeider for:

 • at døve skal få en bedre hverdag – talsrør mot myndighetene
 • at døve skal ha alle vanlige demokratiske rettigheter
 • at døve skal ha rett til tolk i alle sammenhenger
 • at norsk tegnspråk skal videreutvikles
 • at døve skal få et bredt kulturtilbud – på tegnspråk
 • at forholdene skal bli bra for CI-opererte barn
 • at alle døvelærere/pedagoger skal få tegnspråkutdannelse
 • at døve skal få et best mulig TV-tilbud – med tegnspråk/teksting
 • at den teknologiske utviklingen skal komme døve til gode
 • at døve skal få et bredest mulig kurstilbud lokalt
 • at levevilkårene til døve i den 3. verden skal bedres

Medlemskapet i NDF:

 • 0 – 30 år: 150 kroner
  Fra 31 år og oppover: 300 kronerMedlemspris for uføretrygende ble avsluttet pr 1. januar 2014.

Støtt opp om Norges Døveforbund – bli medlem

Hopp rett ned til innholdet