Arbeidslivsseminar på Ål 9-13.desember 2019

Årets arbeidslivsseminar er lagt til Ål folkehøyskole som et tilpasningskurs. Hvis du er interessert å melde deg på, så kan du få et bekreftelsesbrev fra daglig leder om dekning av tapt lønn.

Etablerer/Grûnderkurs

 • Kva vil det seie å vera sjølvstendig næringsdrivande kontra å være ansatt.
 • Forretningsidé, personlig avklaring (Oppgaver individuelt og i grupper)
 • Forretningsmodellering og forretningsplan.
 • Ulike selskapsformer, registrering og finansiering
 • Andre statlege instansar du må forholde deg til (Altinn, Brønnøysundregistrene Skatteetaten, NAV, Patentstyret mm)

Program og andre info for Etablerer/Grunderkurs

https://www.doveforbundet.no/nyheter/2019/11/18/program-etablerer-grunderkurs-pa-al-folkehoyskole


Jobbsøker – CV og intervjukurs

 • Hvordan du skriver en god søknad og CV
 • Å bli mer bevisst på egen kompetanse, og hvordan du formidler denne til arbeidsgiver
 • Hvordan du skal presentere deg på jobbintervju
 • Ulike rettigheter og plikter i arbeidslivet
 • Workshop – Praktisk øving: du skriver CV og søknad til en konkret jobb.
 • Her er det viktig å huske å ta med egen laptop/ nettbrett / ipad/ mac 😊

Program og andre info for Jobbsøker – CV og intervjukurs

https://www.doveforbundet.no/nyheter/2019/11/19/program-jobbsokerkurs-pa-al-folkehoyskole

 

Prosessen ved deltagelse:

Du som ønsker å delta på dette kurset, melder deg på gjennom linken. (Du kan også sende epost til: kurs@al.fhs.no).

Etter påmelding får du tilsendt et ferdig utfylt søknadsskjema til NAV fra Ål Folkehøyskole. Skjemaet skal underskrives og sendes til NAV Scanning (Adresse og informasjon følger med skjemaet)

Etter godkjenning fra NAV, dekker NAV reiseutgifter t/rt kurset.
Du har rett på sykepenger, men kurs på 5 dager ligger inne i arbeidsgiverperioden og betales av arbeidsgiver.
Sykepenger gis til medlem i folketrygden som må være borte fra arbeidet for å gjennomføre opplæringstiltak etter § 10-7, 3dje ledd, jf folketrygdlovens §8-4, bokstav d.

Det er lagt ved et brev som kan leveres til din arbeidsgiver, som en informasjon på hvilken rettighet man har når man søker om fri fra sitt arbeide.

Du får en kursbekreftelse fra Ål, etter endt kurs,  som da leveres arbeidsgiver som dokumentasjon i ettertid.  NB! Arbeidsgiver får ikke dekket lønna.

Ellers så ligger alt av info på de to linkene litt oppover

Hopp rett ned til innholdet