Årsmøte torsdag 20.mars 2014

 Norges Døveforbund – Stavanger

Stavanger Døveforening

 Innkalling til årsmøte i NDF Stavanger torsdag 20. mars 2014 kl 18.00 på Stavanger Døvesenter

I henhold til NDF Stavanger s’ vedtekter § 6. innkalles det herved til årsmøte torsdag 20 mars 2014  kl. 1800 på Stavanger Døvesenter, Saudagata 11 A, 4012 Stavanger .

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må leveres til styret :

–      Lovendring innen 6. februar 2014

–      Vanlig forslag innen 18. februar 2014 :

Årsmøte behandler:

a)          Åpning

b)          Valg av møteleder og 2 referenter

c)           Valg av 2 protokollkomite og 2 tellekorps

d)          Godkjenning av innkalling og sakliste

e)          Årsberetning

f)            Årsregnskap

g)          Budsjettforslag

h)          Innkomne lov forslag

i)             Innkomne vanlig forslag

j)             Valg

k)           Orienteringssak:  Stiftelsens regnskap

Med vennlig hilsen

Britt Jøsang                                             Hanne B Kvitvær

Leder                                                        Dagligleder

 

Hopp rett ned til innholdet