Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til å delta i Norges Døveforbunds (NDF) besøkstjenesteordning for 2024. Denne tjenesten tilbyr en unik mulighet til å gjøre en forskjell i livene til våre medlemmer som trenger litt ekstra hjelp og selskap.

Om Besøkstjenesten
Vårt mål med besøkstjenesten er å tilby støtte og assistanse til medlemmer som av ulike grunner ikke kan delta i våre arrangementer på egen hånd, eller som føler seg ensomme og isolerte. Vi ønsker å:

  • Tilby skyss til og fra arrangementer og aktiviteter.
  • Besøke døve som er ensomme og ikke har nær familie.
  • Støtte døve som bor på omsorgssenter, sykehjem, og i fengsel.
  • Hjelpe medlemmer som er forhindret fra å handle selv.

For å kunne tilby denne tjenesten, dekker NDF kilometergodtgjørelse og nødvendige utgifter for våre frivillige besøkvenner.

For å delta som besøkvenn, er det noen viktige skritt du må følge:

  1. Les taushetserklæringen og forstå ditt ansvar: Det er viktig at alle som ønsker å bidra som besøkvenn, forstår betydningen av taushetsplikten og forplikter seg til å respektere våre medlemmers privatliv. Dokumentet lastes ned her:Taushetserklæring Norges Døveforbund
  2. Signer taushetserklæringen: førdu starter, må du skrive ut og signere taushetserklæringen som bekrefter din forståelse og aksept av disse betingelsene.
  3. Send inn dokumentasjon: Ta et bilde eller en skanning av den signerte taushetserklæringen og send den til dagligleder@ndfstavanger.no innen tirsdag 27. februar.
  4. Vent på bekreftelse fra daglig leder før du setter i gang. Bekreftelsen følger i løpet av slutten av mars.

Dette er en flott mulighet til ikke bare å hjelpe andre, men også å knytte nye vennskap og bygge sterkere bånd innenfor vårt fellesskap.

Frist for Innsending
Husk at fristen for å sende inn din signerte taushetserklæring er tirsdag 27. februar. Dette sikrer at du er registrert og klar til å delta i besøkstjenesten for 2024.

Vi ser frem til din deltakelse og takker deg på forhånd for ditt bidrag til å gjøre en forskjell. Har du spørsmål eller trenger mer informasjon, ikke nøl med å kontakte dagligleder@ndfstavanger.no eller på sms til Matthijs Terpstra +4741215782.

Hopp rett ned til innholdet