Tolkeforbundet v/ Sørvestlandet Regionlag | TiA inviterer til åpen fagkveld med Hilde Haualand og Stein Erik Solbø Ohna onsdag 30.oktober kl 18:00 – 21:30 på Hjelpemiddelsentralen på Forus. Temaet vil være “Tegnspråktolking – til hjelp eller hinder for døves integering?”.

Haualand vil snakke om hvorvidt tolketjenester på tegnspråk faktisk fremmer inkluderingen av døve i samfunnet, og spør om tolketjenester kan hemme døves tilgang til likeverdige tjenester. Innlegget tar utgangspunkt i Haualand og Maartje de Meulders artikkel ”Sign language interpreting services. A quick fix for inclusion?”. https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/tis.18008.dem#abstract_content

Etter innlegget blir det videre diskusjon mellom Haualand og Stein Erik Solbø Ohna, og det åpnes for innspill og spørsmål.

Før innlegg og diskusjon vil det bli informert om Tolkeforbundets overgang til å bli fagfellesskapet TiA – Tolkene i Akademikerforbundet.

Gratis adgang. Enkel servering.

Påmelding: Send e-post med emne ”TiA fagkveld” til helge.edland@akademikerforbundet.no innen tirsdag 29. oktober.

Om deltakerne:

Hilde Haualand er førsteamanuensis og leder for seksjon for tegnspråk og tolking ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet. Hun er utdannet sosialantropolog, var den første døve til å ta doktorgraden i Norge, og var medredaktør for boken Tolking – språkarbeid og profesjonsutøvelse (Gyldendal Akademisk 2018).

Stein Erik Solbø Ohna er professor ved Universitetet i Stavanger, fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Ohna gav i 2001 ut boken Å skape et selv: Om døves identitetsutvikling.

Hopp rett ned til innholdet