Norges Døveforbund er glade for å ha fått nye medlemskort med håndalfabetet på baksiden. I 2017 og årene fremover vil du vil få et oblat som du kan klistre på medlemskortet.

Medlemskort har blitt sendt ut til alle medlemmer som har betalt medlemskontingent innen 10. mai, medlemmer som har betalt etter det vil få tilsendt medlemskortet fortløpende. Har du ikke mottatt kontingent? Gi beskjed til medlem@doveforbundet.no.

Bilde av medlemskort er vedlagt og oppdatert liste over medlemsfordeler finner du her; http://www.deafnet.no/no/medlem/medlemsfordeler

medlemskort-ndf

Praktisk informasjon om medlemskap i Norges Døveforbund; http://www.deafnet.no/no/nyheter/artikler/medlemskontingent-2016 (fint om dere sprer dette til deres medlemmer).
Prioriterte saker i 2016 er å få språkloven på plass, akutt tolketjeneste og nødmelding. Vi jobber også for å få bedre barnehage-, og skoletilbud til døve og hørselshemmede, teksting i TV og andre medier, seniorarbeid og arbeidsliv. Takk for at du er medlem av Norges Døveforbund og hjelper oss med å fremme tegnspråket og tilgjengelighet.

 

Vennlig hilsen

 

Norges Døveforbund

Medlemservice

 

medlem@doveforbundet.no

www.deafnet.no

 

Hopp rett ned til innholdet