Kjære alle medlemmer i NDF Stavanger.

Nå er julen her, og jeg vil på vegne av styret takke hver av dere for deres innsats i året som gikk. Store og små bidrag er like verdifulle og viktige. Vil også rette en stor takk til våre ansatte. De er styrets og medlemmers motor. Alle på kontoret fortjener en stor applaus.

Det er vemodig at våre to ansatte forlater motoren. Den ene, vår mangeårige daglige leder, Hanne Kvitvær, har vært en viktig motor i skuta vår, og har nå gått over i pensjonistenes rekke. Ibraham Abdallah har vært en dyktig medhjelper på kontoret i forbindelse med Den Nordisk Kulturfestivalen i fjor, og fikk fortsette et ekstra år – altså fram til nå.

Matthijs Terpstra har vært stedfortreder for Hanne Kvitvær siden 1. september, og skal fortsette å være vikar fram til sommeren 2024. Vi har i oktober lyst ut den ledige stillingen som daglig leder, men utlysningsprosessen har etter komiteens mening ikke vært helt tilfredsstillende. Komiteen og styret ønsker å bruke mer tid på å diskutere hvilke arbeidsoppgaver som må prioriteres og hvordan vi med tiden kan øke antall ansatte. Vi kan ikke seile i samme kurs år etter år. Vi må av og til våge å skifte kurs – seile til nye mål i takt med endringer i samfunnet.

Vi lyser ut stillingen på nytt utpå våren, og håper at vi har en daglig leder på plass fra og med 1. august 2024.

Det har vært flere lysglimt i dette året. Vi feiret vår første nasjonale tegnspråkdag i mars og mange møtte opp, og det samme gjentok seg da vi feiret den internasjonale tegnspråkdagen. Vi har gjennomført to prosjekter – den ene var «vinn over dørstokk-mila» som har vært suksess. Å være ute i natur er sunt – både mentalt og helsemessig. Den andre var foredraget «livet har mange U-svinger» v/Janette Røseth som tok opp et interessant tema om livet.

Barnetreff har gjort en god innsats med sitt prosjekt «tegnspråktreff for familier» med fokus på å inkludere familier med døve barn i alderen 0-3 år i døvemiljøet. De hadde et landsdekkende seminar her i Stavanger.

Seniortreff hadde flere gode temaer i deres treff.

Styret ønsker å jobbe for flere tegnspråklige arbeidsplasser her i Stavanger, bl.a. Signo, samt styrke tilbudet for godt voksne/yngre seniorer.

Til slutt vil vi takke for samarbeidet med alle samarbeidspartnere, LSDBH, SDIF, SDUK, barnetreff, seniortreff og kvinnetreff. Sammen står vi sterkt for våre rettigheter.

Styret ønsker alle dere medlemmer en riktig God Jul, og håper på et godt samarbeid også i 2024.

Med vennlig hilsen
styret v/ Hedvig Sinnes

Last ned hilsen fra styret i PDF filen her.

Hopp rett ned til innholdet