Norges Døveforbund gjennomførte landsmøtet i Stjørdal fra 31.mai til 2.juni.
Stavanger sendte med tre representanter dit (Jonny Thoresen, Håkon Bollestad og Hanne B. Kvitvær)
De skal holde et foredrag om landsmøtet en torsdag i juni. Info kommer på SMS og Facebook.

Ellers kan vi opplyse at medlemskontingenten endres. For ungdommer er prisen 150 kr, i 2019. Mens for hovedmedlem er det 300 kr fra 1.juni, mer informasjon om det kommer senere.

Vårt medlem Jannicke B. Kvitvær er valgt inn som styremedlem i hovedstyret i Norges Døveforbund, tidligere forbundsleder Hedvig Sinnes er valgt som styremedlem i hovedstyret. Lars Aksel Berge er valgt inn som 1.varamedlem i Kontrollkomiteen. Britt Jøsang fikk fornyet tillit og fortsetter i valgkomiteen som 2.varamedlem. Vi ønsker dem alle lykke til videre.

Hovedstyret i Norges Døveforbund

Forbundsleder:

Niels Kristensen

 

Styremedlemmer:

Camilla Høiberg (Midlertidig nestleder)

Per Gunnar Johnsen

Tove Glomset

Hedvig Sinnes

Jannicke Kvitvær

Erik Lundqvist

 

Varamedlemmer til styret:

Alexander Kvalheim

Rolf Inge Otterdal

Nina Hauge

Bilagsrevisor faller bort nå som vi har kontrollkomite.

 

Kontrollkomite:

Helge Herland

Marte Kvinnegard

Erling Jacobsen

 

Varamedlemmer til kontrollkomite:

Lars Aksel Berge, 1. vara

Lars Petter Lindeman, 2. vara

 

Valgkomite:

Edvard Rundhaug

Berit Sørnypan

Harald Oppigård

 

Varamedlemmer til valgkomite:

Solveig Uteng, 1. vara

Britt Jøsang, 2. vara

 

Revisor: Forbundsstyret får fullmakt til å ansette statsautorisert revisor

Hopp rett ned til innholdet