Fra mandag 20.juni kan du laste ned en guidet tur på Norsk Hermetikkmuseum på tegnspråk til iPad eller smarttelefon.
I samarbeid med Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped) er det produsert en tegnspråkversjon av Norsk Hermetikkmusems omvisninger i de gamle fabrikklokalene ved et filmstudio i Bergen.

Pressemelding Norsk hermetikkmuseum i tegnspråkversjon

Hopp rett ned til innholdet