null

Korleis kan vi legge til rette for at norsk teiknspråk blir meir synleg og får høgare status? Kva for utfordringar møter vi, og korleis kan alle bidra? Den 12. november er alle velkomne til samtale og debatt om dette i Stavanger.

Arrangørar:Språkrådet/Døverforbubdet– Stavanger

Førebels panel:

  • Norges Døveforbund – Stavanger
  • Hildegunn Sander, leiar for Rogaland tolketjeneste, Nav
  • Sonja Myhre Holten, seniorrådgjevar i Språkrådet
  • Monica Buvig Stenseth, barnehagesjef i Stavanger kommune
  • Per A. Thorbjørnsen, kommunalråd Stavanger

Leiar for paneldebatten: Petter Sørensen

http://kverulantkatedralen.no/fra-gest-til-sprak-tegnsprakets-plass-i-samfunnet/

Hopp rett ned til innholdet