Etter årsmøtet ble det valgt et nytt styre for 2014 / 2015.

Leder: Britt Jøsang (gjenvalgt)
Styremedlem: Henning Strand (et år til)
Styremedlem: Anita H. Hetland (et år til)
Styremedlem: Kirsti Vuorimies (valgt som styremedlem for to år)
Styremedlem: Aud Kristin Røstad (valgt som styremedlem for to år)
1.varamedlem: Greta Sele (nyvalgt)
2.varamedlem: Egil Galta (nyvalgt)

Av de sju styremedlemmene er det Egil Galta som er det nye fjeset. Sammensettingen av styret med ansvarsområder osv vil komme snart.

Fra venstre: Aud Kristin, Kirsti, Egil, Britt, Greta, Anita og Henning

styret2014-2015-selfie

 

Hopp rett ned til innholdet