Sitert fra Norges Døveforbunds sin hjemmeside | http://deafnet.no/nyheter/2017/02/10/underskriftkampanje-tegnsprakopplaering-i-skolen

Språk er en viktig kulturbærer og identitetsmarkør. Det er en grunnleggende menneskerettighet å ha mulighet til å bruke sitt eget språk. NDF er også en språkpolitisk organisasjon som arbeider for å: 1 hevde norsk tegnspråks posisjon i samfunnet; som offisielt språk og som kulturarv. Omtrent 16 500 personer snakker tegnspråk idag, og tegnspråk er et av de største minoritetsspråkene i landet. Tegnspråk er for alle og tegnspråkets framtid er vårt felles ansvar.

I det siste er det arrangert flere underskriftkampanjer om tegnspråk i skolen og jo flere saker vi får frem om tegnspråkopplæring i skolen for ulike grupper jo sterkere står vi.

Vi vil derfor oppfordre alle til å skrive under;

Hopp rett ned til innholdet