Vår daglige leder går ut i pensjon og vi søker en erstatter. Vær den drivende kraften som daglig leder for Norges Døveforbundet (NDF) Stavangers Tegnspråksenter! Vi ser etter en daglig leder som skal holde den daglige driften på tegnspråksenteret. Du vil være representanten vår utad samt kommunisere med medlemmer og samarbeidspartnere. Bli med oss på veien mot en mer inkluderende fremtid for tegnspråkbrukere i Stavanger og omegn – søk nå for å gjøre en forskjell for døve og hørselshemmede i Stavanger og omegn!

Om Tegnspråksenteret
Bli en del av fellesskapet.
Tegnspråksenteret er et naturlig møtested for ulike tegnspråklige aktiviteter der døve, tunghørte og hørende møtes.

Arbeidsoppgaver:
– Sørge for den daglige driften ved tegnspråksenteret i henhold til foreningens vedtekter og målsetninger.
– Videreutvikle Tegnspråksenteret, ivareta medlemmenes og døve/hørselshemmedes interesser, og øke synligheten for NDF Stavanger.
– Utføre instruksjoner gitt av, og fungere som sekretær for styret.
– Samarbeide med regnskapsføreren og være mellomledd for styret.
– Kommunikasjon med medlemmene, samarbeidspartnere og det offentlige via ulike kanaler.
– Representere foreningen, vedlikeholde og utvide nettverket.

Ønskede kvalifikasjoner
– Kjennskap til tegnspråk og de døves kultur
– Beherske både tegnspråk og skriftlig norsk
– Selvstendighet
– Kjennskap til organisasjonsarbeid

Vi tilbyr
Vi tilbyr en dynamisk arbeidsplass med fleksibilitet i arbeidstidsordningen med noen faste kontordager i uka. Lønnen fastsettes etter avtale på 50% stilling. Overlapping og opplæring vil bli gitt.

Søknadsfrist: 1. november 2023
ENDRET TIL 15. NOVEMBER!
Tiltredelsen vil skje i etter avtalen.

Ved spørsmål eller for å sende inn søknad:
Hedvig Sinnes, fungerende styreleder
E-post: styreleder@ndfstavanger.no
Telefon: +47 91681546

Last ned utlysningsteksten i PDF-filen: NDF Stavanger – utlysningstekst daglig leder

Hopp rett ned til innholdet