okt 142020
 

FOTO KURS

HELG:   7.-8. november 2020

STED:    Stavanger Døvesenter  (storsalen)

INSTRUKTØR:    Vilhjalmur Vilhjalmsson

PROGRAM:

Lørdag 7/11, kl 10.00-15.00:

  • Kurset starter
  • Kursleder skal lede kurset, fotokurs for:

farge – sort/hvit

avstand

natur og teknologi

«kule»

  • Diskutere / gruppearbeid
  • Regner det blir mange ute tur i naturen og by der en kan ta bilder

Søndag 8/11, kl 10.00-14.00:

  • Kurset starter
  • Vise frem hva de har tatt og lært noe på lørdagen
  • Evaluering

Alle får lunsj osv på lørdag og søndag, frukter og kaffe/kaker underveis

DELTAKERAVGIFT: KR 200,- som skal betales til konto 3201.07.35091 Merk «Fotokurs» Eller vipps: NDF Stavanger #108915

PÅMELDINGSFRIST: 5. november 2020 til  dagligleder@ndfstavanger.no

 Posted by at 17:14
okt 202019
 

Tolkeforbundet v/ Sørvestlandet Regionlag | TiA inviterer til åpen fagkveld med Hilde Haualand og Stein Erik Solbø Ohna onsdag 30.oktober kl 18:00 – 21:30 på Hjelpemiddelsentralen på Forus. Temaet vil være “Tegnspråktolking – til hjelp eller hinder for døves integering?”.

Haualand vil snakke om hvorvidt tolketjenester på tegnspråk faktisk fremmer inkluderingen av døve i samfunnet, og spør om tolketjenester kan hemme døves tilgang til likeverdige tjenester. Innlegget tar utgangspunkt i Haualand og Maartje de Meulders artikkel ”Sign language interpreting services. A quick fix for inclusion?”. https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/tis.18008.dem#abstract_content

Etter innlegget blir det videre diskusjon mellom Haualand og Stein Erik Solbø Ohna, og det åpnes for innspill og spørsmål.

Før innlegg og diskusjon vil det bli informert om Tolkeforbundets overgang til å bli fagfellesskapet TiA – Tolkene i Akademikerforbundet.

Gratis adgang. Enkel servering.

Påmelding: Send e-post med emne ”TiA fagkveld” til helge.edland@akademikerforbundet.no innen tirsdag 29. oktober.

Om deltakerne:

Hilde Haualand er førsteamanuensis og leder for seksjon for tegnspråk og tolking ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet. Hun er utdannet sosialantropolog, var den første døve til å ta doktorgraden i Norge, og var medredaktør for boken Tolking – språkarbeid og profesjonsutøvelse (Gyldendal Akademisk 2018).

Stein Erik Solbø Ohna er professor ved Universitetet i Stavanger, fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Ohna gav i 2001 ut boken Å skape et selv: Om døves identitetsutvikling.

 Posted by at 19:12
nov 262018
 

Vi planlegger å arrangere kurs i 2019, både våren og høsten. Vi trenger å vite hvilke kurs dere har lyst til å delta på. Vi har 3 kursforslag.

  • Fotokurs med Belinda Stoe
  • Malerkurs med Viljalmur G. Valhjalmsson
  • Slektgranskningskurs med Beryl Ramsvik

Send mail til kurs@ndfstavanger.no hvis du kunne tenke deg å delta på kurs slik at vi vet hvor mange som er interessant å være med.
Fint hvis vi kan få tilbakemelding innen 16.desember.

 Posted by at 19:19