Har du fått brev fra Nav om at det er slutt på de gamle teksttelefonene på slutten av året? Det er fordi det er slutt på fasttelefon-ordningen. Les nedenfor hva du kan gjøre for å få tilgang til 149 Teksttelefon.

 

Tilgang til 149 Teksttelefon

For å benytte 149 Teksttelefon bør du ha PC som har Windows 7, eller nyere versjon. Det er ikke lenger mulig å få dekket ny PC for å bruke 149 Teksttelefon.

 

Utstyr

Du trenger ikke den dyreste PC-en på markedet. Når du skal kjøpe PC i en butikk, forklar i butikken hva du trenger det til og du får en PC som er tilpasset til dine behov. Du skal ha en PC som har Windows 7 eller nyere versjon. Ta med venner eller familiemedlemmer om du er usikker.

 

Last ned 149 Teksttelefon

Programvaren er gratis, og kan lastes ned fra denne siden:

http://teksttelefon.telenor.no/MMX_client_telenor_6.7.0.12592/myMMX_install.exe.

 

Først må du registrere deg her før du kan bruke 149 Teksttelefon:

https://teksttelefon.telenor.no/user/signup;jsessionid=TKAozc0DFsfolHBLW3UcoKJw.undefined?0

 

Har du lett for å glemme brukernavn og passord?

Husk å notere det, og legg det på et sted som du kan finne igjen når du har glemt brukernavn og/eller passord.

 

Hvem kan hjelpe meg med å komme i gang?

På grunn av koronapandemien anbefaler Norges Døveforbund at daglig leder eller styreleder fra hver døveforening tar ansvar og lærer opp sine medlemmer i medlemstreff eller seniortreff. Hvis det ikke går, så har vi et annet forslag. Døveforeninger kan etterlyse frivillige i sine lokalmiljø, og invitere dem til medlemsmøte eller seniortreff. Frivillige kan undervise og vise medlemmer hvordan de kan bruke 149 Teksttelefon.

 

Les mer om 149 Teksttelefon her:

https://www.telenor.no/privat/kundeservice/personer_med_nedsatt_funksjonsevne/

Varhaug skule har ledig 50% fast stilling som teiknspråktolk/lærar med teiknspråkkompetanse.
De kunne gjerne tenke dem at noen med tegnspråk som morsmål søker på stillingen.

https://www.finn.no/job/parttime/ad.html?finnkode=133546329  (Søknadsfrist 30.11.18)

Varhaug skule har visjonen «Me løfter kvarandre». Dette forpliktar. Me ønskjer å løfta alle 495 elevane og 70 tilsette. For å få dette til har me hjelpeomgrepa relasjon, læring og ambisjon. Personen me søkjer, må dela denne innstillinga. For at me skal klara og løfta kvarandre må me byggja på gode relasjonar, byggja læringa på dette og ha ambisjonar om at alle kan koma langt.