Informasjonsskriv 149 teksttelefon

Har du fått brev fra Nav om at det er slutt på de gamle teksttelefonene på slutten av året? Det er fordi det er slutt på fasttelefon-ordningen. Les nedenfor hva du kan gjøre for å få tilgang til 149 Teksttelefon.   Tilgang til 149 Teksttelefon For å benytte 149...

Informasjon fra Mental Helse Ungdom om kartleggingsintervju

Informasjon fra Mental Helse Ungdom; Vi i Mental Helse Ungdom holder på med et prosjekt som fokuserer på døve og hørselshemmede unge. I den forbindelse ønsker vi å rekruttere til kartleggingsintervjuer, og har laget et informasjonsskriv om dette. Les mer på linken til...

50% stilling som tegnspråktolk / tegnspråklærer ved Varhaug skole

Varhaug skule har ledig 50% fast stilling som teiknspråktolk/lærar med teiknspråkkompetanse. De kunne gjerne tenke dem at noen med tegnspråk som morsmål søker på stillingen. https://www.finn.no/job/parttime/ad.html?finnkode=133546329  (Søknadsfrist 30.11.18) Varhaug...
Hopp rett ned til innholdet