I forslaget fra Statsbudsjettet 2015 er det foreslått å kutte tilskuddet til opplæring i studieforbund og frivillige organisasjoner med 40 mill – det tilsvarer 20 % nedgang.

Det er penger til kursvirksomheten som blant annet Norges Døveforbund og lokallagene har.

Hvis forslaget går igjennom vil vi merke det veldig godt i form av mindre penger til våre kurs innen organisasjonsopplæring, hobbykurs, tegnspråkkurs og andre kurs som bidrar til å skape levende miljøer i døveforeningene.

Vi oppfordrer dere å signere på kampanjen for å opprettholde dagens tilskudd til studievirksomheten.

http://www.opprop.net/redd_kursene_vare_-_stopp_studieforbundskuttet_til_frivilligheten

Spre info videre.

Hopp rett ned til innholdet